Lai mūsu lapu varētu izmantot pilnībā,jums jāpiekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sapratu

Toyota Industries Corporation izvēlēts 2018. gadam A-sarakstu CDP aptaujā

Toyota Industries Corporation tika izvēlēts A sarakstam, ar maksimālo punktu skaitu, CDP veiktajos apsekojumos par klimata pārmaiņām un ūdens drošību. Toyota Material Handling Europe, tās Eiropas materiālu apstrādes uzņēmuma darbība, ir devusi ievērojamu ieguldījumu šajā sasniegumā.

Toyota Material Handling Europe nepârtraukti palîdz sasniegt Toyota Industries Corporation CO2 mçríus. Viens no ðâdiem centieniem ir saules paneïi uz jumta rûpnîcas LTE jumta (Lift Truck Equipment) Itâlijâ un Toyota Material Handling Netherlands, kas ir tieði saistîti ar ûdeòraþa un / vai saules elektroenerìijas uzlâdes stacijâm iekrâvçjiem. Toyota Material Handling Europe ar ðo demonstrç, kâ zemas oglekïa emisijas tehnoloìijas var bût pieejamas un pieejamas klientiem, kas vçlas ieviest jauninâjumus.

"Our ambitious climate change targets serve a double purpose. On the one hand, we act as a responsible corporate citizen, working towards zero emissions in our own operations by 2050. We also put ourselves in the shoes of our most important customers with similar ambitions. This way we challenge ourselves to innovate our technology and processes, in order to meet tomorrow's customers' expectations," says Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director at Toyota Material Handling Europe.

Preses kontakti

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Sazināties >

2016. gada martā Toyota Industries grupa formulēja savu „ideālo stāvokli 2050. gadā” un, pamatojoties uz to, konsolidēja savu darbību piecos gados no 2016. līdz 2020. gadam savā „Sestajā vides rīcības plānā”, ko tā pašlaik īsteno.

Grupa vada šādas iniciatīvas, pamatojoties uz iepriekš minēto plānu:

1. CO2 emisiju samazināšana par 10% par 2021. Finansu gadu, salīdzinot ar 2006.gadu (Toyota Industries)

2. CO2 emisijas pamatvienības samazināšana par 26%, salīdzinot ar FY2006.

3. Izpratne un samazināšana saistībā ar ūdens resursiem katrā ražošanas vietā

Nākotnē Toyota Industries Corporation turpinās reaģēt uz klimata pārmaiņām un kā galveno jautājumu risinās ūdens resursu saglabāšanu. Turklāt uzņēmums veicinās ilgtspējīgas sabiedrības īstenošanu, īstenojot globālas vides aizsardzības darbības. CDP rādītāji tika oficiāli paziņoti 22. janvārī CDP 2018 Japānas ziņojuma atklāšanā. Sīkāka informācija atrodama Toyota Industries Corporation preses relīzē.

Par CDP

CDP ir globāla bezpeļņas labdarība, ko 2000. gadā uzsāka ASV, kas veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kā arī uzņēmumu un valdību ūdens resursu un mežu aizsardzību. Šobrīd CDP veic lielāko pasaules uzņēmumu apsekojumus un novērtējumus 650 institucionālo investoru vārdā (kopējie pārvaldītie aktīvi - 87 triljoni ASV dolāru) un 115 uzņēmumi un organizācijas (kopējie iepirkuma izdevumi ir 3,3 triljoni ASV dolāru).

Jums varētu interesēt

Mūsu ilgtspējas pieeja

Kopā mēs maināmies, lai palielinātu drošību, mazinātu ietekmi uz vidi un optimizētu biznesa procesus.

Lasīt vairāk >

Veselīgas darbavietas visiem vecumiem

Ar 2016-2017.g. kampaņu mēs, kopā ar EU-OSHA, cīnamies par veselīgu un produktīvu darba vidi visu vecumu cilvēkiem.

Lasīt vairāk >

Toyota Ceļš

Mūsu misija ir sniegt jums izcilu efektivitāti jūsu materiālu apstrādes operācijām, tādēļ mēs izmantojam vēŗtību kopumu, ko sauc par Toyota Ceļu (Toyota Way).

Lasīt vairāk >
Operators darbā ar  BT Optio

Mūsu produktu klāsts

Apskatiet mūsu iekrāvēju klāstu, ieskaitot iekrāvējus ar izbīdāmu mastu, palešu ratiņus un pasūtījumu komplektētājus.

Lasīt vairāk >