Garantija

Jaunos produktus aizsargā ražotāja garantija, kas norādīta produkta lapā.
Atjaunotos produktus aizsargā ražotāja garantija par periodu, kas norādīts uz saremontētā produkta.
Jebkuras garantijas derīgums ir atkarīgs no tā, vai Klients ievēro ražotāja garantijas noteikumus.