Illustration of people holding a giant key

Sveikos darbo vietos tvarko pavojingas medžiagas

Toyota Material Handling Europe mano, kad mūsų darbuotojų ir klientų sveikata ir sauga yra labai svarbūs. Štai kodėl jau daugiau nei 8 metus esame EU OSHA kampanijos partneriai.

Saugesnės operacijos

2018–2019 m. kampanija „Sveikos darbo vietos valdo pavojingas medžiagas“ norime siekti, kad darbuotojams darbo aplinka būtų sveika ir produktyvi. Veiksmingas rizikos saugai ir sveikatai valdymas darbo vietoje naudingas visiems dalyvaujantiems. Tai naudinga darbuotojams, naudinga visai visuomenei ir naudinga verslui.

Veiksmingai valdyti su darbu susijusį pavojingų medžiagų poveikį galima tik tada, kai visi darbo vietoje esantys yra gerai informuoti apie riziką ir priemones, kurių galima imtis norint išvengti. Pagrindinis sėkmės veiksnys užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams ir sveikatos sutrikimams darbe yra rizikos prevencijos kultūros kūrimas, kai visi supranta, kad sauga ir sveikata yra svarbūs visai organizacijai.

Mūsų tvarumo požiūris >>

Logo Healthy Workplaces

Viskas ko jums reikia vienoje platformoje

Jei norite gauti daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą, galite apsilankyti EU-OSHA’s wiki puslapyje. OSHwiki veikia kaip autoritetingas informacijos šaltinis, kuris lengvai atnaujinamas, redaguojamas ar verčiamas ir pasiekia ne tik OSH bendruomenę.

 

Sveikų darbo vietų geros praktikos apdovanojimai

Sveikų darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai - tai platforma, kurioje dalijamasi informacija ir propaguojama geroji praktika visoje Europoje, pasitelkiant konkrečius organizacijų pavyzdžius. Norėtume pakviesti visus kolegas, Europos darbdavius ar kitus verslo partnerius ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, dirbančius darbo vietų lygmeniu, dalyvauti. Nugalėtojai bus apdovanoti per 2019 m. balandžio mėn. vyksiančią ceremoniją.

Štai kaip galite sudalyvauti >

 

27 August 2018

Driver using LWI160

Mūsų produktų asortimentas

Peržiūrėkite mūsų šakinių krautuvų, įskaitant elektrinių rietuvų, padėklų krautuvų ir užsakymų atrinkimų krautuvų  asortimentą.

Skaityti daugiau >>

Mūsų požiūris į tvarumą

Mūsų požiūris į tvarų vystymąsi

Kartu mes galime maksimaliai padidinti saugumą, sumažinti poveikį aplinkai ir optimizuoti verslo procesus. 

Skaityti daugiau >

"Toyota" kelias

Mūsų misija - jūsų verslui suteikti išskirtinį efektyvumą, todėl savo darbe mes visuomet laikomės "Toyota Way" vertybių principų.

Skaityti daugiau >

Toyota gamybos sistema

Produktų gamyboje naudojame veiksmingesnės gamybos (ang. lean manufacturing) metodą ir dirbame pagal "truktelėjimo" sistemą (ang. pull system), tai reiškia, kad gaminame tik tai, ką jūs užsisakote.

Skaityti daugiau >

Išvalyti viską