Bendrosios sąlygos

Toyota Material Handling Baltic Lietuvos filialas
Pardavimo sąlygos (2022 m. vasaris)

A) Apimtis
B) Sutarties sudarymas ir dalykas
C) Kainos ir mokėjimo tvarka
D) Pristatymo terminas ir vėlavimas
E) Grąžinimo politika
F) Garantija
G) Ilgalaikė ir trumpalaikė nuoma, neįeinanti į Sutarties apimtį
H) Aptarnavimo sutartis
I) Užsakymo parengimo laikas ir Force Majeure
J) Atsakomybės apribojimas

 

A) Apimtis

1. Toyota Material Handling Baltic Lietuvos filialo ( „mes” ar „Tiekėjas“), registruota buveinė: Galinės g. 1, Galinės k, Avižienių sen., Vilniaus raj., LT-14247, Lietuva, produktų asortimentas galioja išimtinai Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad produkciją pristatome tik Lietuvoje registruotiems klientams, kurie nurodo pristatymo adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei iš mūsų Internetinės parduotuvės asortimento prekes norėtų įsigyti klientas, esantis ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, nukreipiame jo užklausą jo buvimo šalies Grupės įmonei ar el. parduotuvei (jei tokia veikia).
2. Šios Bendrosios sąlygos („Sąlygos“) taikomos visiems sandoriams su naujomis ar naudotomis prekėmis („Produktai“) ir paslaugomis („Paslaugos“), sudaromiems mūsų Internetinėje parduotuvėje su užsakovais („Klientai“). Klientų sąlygos šiuo atveju negalioja. Komercinės sąlygos nustatomos pagal INCOTERMS 2020.
3. Ankstesnės Internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos ir prekių aprašymai nustoja galioti, jei prekės yra atnaujintos.
4. Šios sąlygos sudarytos, yra taikomos ir galioja, taip pat visi su jomis susiję klausimai reglamentuojami, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją šiuo atveju.

B) Sutarties sudarymas ir dalykas

1. Mūsų Produktų ir Paslaugų paskelbimas Internetinėje parduotuvėje, įskaitant iliustracijas, brėžinius, matmenis, svorį ir eksploatacines savybes, nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas, bet tik kvietimas Klientams teikti užklausas.
2. Klientui pateikus el. užklausos formą dėl Produktų ar Paslaugos mes apdorosime ją per vieną (1) darbo dieną ir pateiksime Klientui pardavimo sutarties projektą, išankstinio apmokėjimo arba pirkimo-pardavimo sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo sutartinių santykių, Produkto rūšies, kainos arba mūsų kreditavimo politikos reikalavimų. Privalomas yra tik pateiktas dokumentas-pasiūlymas.
Jeigu Klientui ar mums kilo papildomų klausimų arba Produktas šiuo metu nėra prieinamas, mes, atsakydami į užklausą, apie tai informuosime, tuo tarpu pasiūlymas bus parengtas kitoje komunikavimo stadijoje.
3. Vertinama, kad Klientas sutiko su pasiūlymu, jei buvo pasirašyta (įskaitant el. būdu) sutartis, apmokėta išankstinio mokėjimo sąskaita faktūra arba patvirtintas pasiūlymas, priklausomai nuo sandorio rūšies, nurodytos mūsų atsakyme į užklausą.
4. Pasiliekame teisę nukrypti nuo sutartų parametrų, jei tokie nukrypimai yra įprasti prekybos praktikoje. Ši nuostata taikoma gamintojo spalvų variacijai ir techninių parametrų pakeitimams, jei jie neturi įtakos Produkto tinkamumui naudoti pagal paskirtį ar jo kokybei.
5. Susitarimai, o būtent, žodiniai susitarimai, pažadai, pasižadėjimai, įsipareigojimai, garantijos ar užtikrinimai yra teisiškai privalomi, jei įtvirtinami ir raštu.
6. Jei nenustatyta kitaip, mes sumontuosime užsakytus Produktus iki pristatymo, kitu atveju tai atlieka Klientas savo lėšomis. Jeigu Klientas užsako iš mūsų montavimo paslaugas, joms taikomos atitinkamos papildomos sąlygos.
7. Pasiliekame visas intelektinės nuosavybės teises ( įskaitant, bet neapsiribojant, autorines, dizaino, prekės ženklo bei komercinio patento teises) į Produktus, sąmatas, brėžinius, piešinius, iliustracijas, vaizdo įrašus ir kitą turinį, įskaitant Internetinės parduotuvės multimedijos turinį. Bet koks Produktų ir/ar Internetinės parduotuvės turinio naudojimas, skleidimas (perdavimas, kopijavimas, publikavimas, pateikimas, įskaitant kopijas) gali būti atliktas tik su mūsų išankstiniu raštišku pritarimu.
8. Mūsų tinklapyje esantys vaizdo įrašai ir vaizdai skirti tik aprašyto Produkto preliminariai vizijai suformuoti ir nesuteikia reklamuojamo Produkto ar jo eksploatavimo savybių garantijų. Naudotiems ar perdarytiems Produktams naudojami tik Produkto modelio, o ne paties Produkto referenciniai vaizdai. Aiškumo sumetimais, mūsų raštiškas užsakymo patvirtinimas galioja Produkcijos charakteristikų aprašymui ir apimčiai.

C) Kainos ir mokėjimo tvarka

1. Mes nuolat peržiūrime savo kainoraščius ir Tiekėjas turi teisę be atskiro pranešimo keisti jame nurodytas kainas. Kainos nurodytos be PVM, PVM mokestis pridedamas atitinkamose sąskaitose faktūrose.
2. Nurodyta transporto kaina Internetinėje parduotuvėje yra patvirtinta pasiūlyme ir, jei nenurodyta kitaip, ją apmoka Klientas. Bendra siuntimo kaina apskaičiuojama sudedant „Už Produktą“ kainą. Kaina „Vienam produktui“ yra fiksuota, pagrįsta svoriu arba tūriu ir apskaičiuojama darant prielaidą, kad Kliento pristatymo adresu Lietuvoje nėra rampos. Jei taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, Tiekėjas informuos Klientą ir mokestis bus nurodytas pasiūlyme.
3. Mokėjimo būdas ir tvarka nurodomi pasiūlyme.
4. Klientas neturi teisės iš kainos atlikti nuskaitymų ( dėl kainų kėlimo, priešpriešinių reikalavimų, nuolaidų taikymo ir kt.).
5. Jei galima pagrįstai abejoti, kad Klientas galės įvykdyti mokestinius įsipareigojimus dėl nemokumo ar kitų jo mokumą sąlygojančių aplinkybių, pasiliekame teisę visiškai ar dalinai sustabdyti Produktų ar Paslaugų užsakymų vykdymą ar nedelsiant juos nutraukti. Jei Klientas nesumoka esminės sumos dalies (10% nuo nesumokėtos sumos) per tris savaites, arba iš esmės sumažėjo Kliento kreditingumo reitingas, tai yra vertinama, kaip Kliento nemokumas. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę perduoti nesumokėtas skolas atitinkamoms skolų išieškojimo įmonėms.
6. Produktai, kurie nereikalauja išankstinio sumokėjimo, pristatomi su tarpininko pagalba, Tiekėjui pasiliekant nuosavybės teisę iki visiško atsiskaitymo. Jei vėluojama atsiskaityti ilgiau, nei tris savaites, Tiekėjas turi teisę reikalauti grąžinti Produktus ir sumokėti transportavimo, remonto ir kitas prekių grąžinimo išlaidas bei prekybinės vertės sumažėjimo kainą.

D) Pristatymo terminas ir vėlavimas

1. Produkciją pristatome tik Lietuvoje registruotiems klientams, kurie nurodo pristatymo adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Informacija apie užsakymo parengimo laiką, pristatymo datą ir laiką yra tik apytikslė. Pristatymo laiką nurodysime pasiūlyme, o šis terminas prasidės, kai bus įvykdytos visos sutartos sandorio sąlygos.
3. Pristatymas vyksta Kliento nurodytu adresu. Jei Klientas nurodė neteisingą, nepilną ar neaiškų adresą, jis atsako už su tuo susijusias išlaidas.
4. Netinkamas pristatymas nėra vertinamas, kaip vėlavimas pristatyti. Jei pristatymo metu Produktas buvo sugadintas arba pristatytas netinkamas kiekis, Klientas turi pranešti apie tai per tris darbo dienas po pristatymo datos. Kitu atveju pretenzijos dėl Produkto trūkumų ar skaičiaus neatitikimo nėra nagrinėjamos. Produktų sugadinimo ar praradimo riziką reglamentuoja galiojančios INCOTERM 2020 nuostatos. Jei nėra susitarta kitaip, taikomos Ex Works, INCOTERM 2020 nuostatos.
5. Klientas turi priimti Produktus pristatymo vėlavimo atveju.
6. Jei Klientas neatsiima pristatytų Produktų ar netinkamai suteikia mums informaciją dėl pristatymo, be prejudicinės galios į kitas mūsų teises ir kompensacijas, turime teisę: (i) saugoti prekes savo sandėlyje ir išrašyti Klientui sąskaitą už sandėliavimo, transportavimo ir krovimo paslaugas (įskaitant draudimą); ir/arba (ii) parduoti Produktus tretiesiems asmenims iš bet kokios valstybės už geriausią kainą (nuskaičius sandėliavimo ir pardavimo mokesčius) ir prašyti Kliento kompensuoti skirtumą tarp pardavimo kainos ir kainos, nurodytos užsakymo patvirtinime.
7. Jei užsakymuose nurodomi keli Produktai, turime teisę išrašyti kelias sąskaitas faktūras ir pristatyti juos dalimis.

E) Grąžinimo politika

1. Jei galiojančiuose teisės aktuose nėra nurodyta kitaip, mes priimame atgal nesugadintus Produktus ar kitus daiktus, jei išsaugota ir nepažeista jų pakuotė, jie nebuvo užsakyti, jie grąžinami nemokamai ir apie grąžinimą iš anksto buvo pranešta ne vėliau, nei per dvi savaites po pristatymo.
2. Jei daiktai grąžinami per tris savaites po pristatymo, grąžinamiems daiktams išrašomos kredito notos tokiai pat sumai, kuri buvo sumokėta sąskaitose faktūrose.

F) Garantija

1. Naujiems Produktams taikoma jų puslapyje nurodyta gamintojo garantija. Garantija galioja, jei Klientas laikosi gamintojo garantijos sąlygų.

2. Tik naujiems Produktams taikomos garantinės sąlygos:
2.1. Vežimėliams taikomas garantinis terminas (išskyrus BT Tyro ir Hand pallet) yra 12 mėnesių ar 2000 veikimo valandų, priklausomai, kas įvyksta greičiau, nuo Produkto paleidimo dienos.
2.2. BT Tyro garantinis terminas yra 12 mėnesių ar 1000 veikimo valandų, priklausomai, kas įvyksta greičiau, nuo Produkto paleidimo dienos.
2.3. Hand pallet garantinis terminas yra 12 mėnesių nuo pristatymo dienos.
2.4. Ličio jonų baterijų garantinis terminas yra 24 mėnesiai 5000 veikimo valandų, priklausomai, kas įvyksta greičiau, nuo Produkto paleidimo dienos.
2.5. Originalių dalių garantinis terminas yra 6 mėnesiai nuo pirkimo dienos.
2.6. Garantija taikoma tik remonto darbams tų trūkumų, kurie atsirado dėl Tiekėjo kaltės.
2.7. Garantinė pretenzija bus nagrinėjama, jei gedimas įvyko garantiniu laikotarpiu, kai Klientas gavo Produktą.
2.8. Garantinis remontas yra toks remontas, kai daiktas su trūkumu atkuriamas iki savo originalios būklės.
2.9. Garantija netaikoma, jei:
2.9.1. Nebuvo atliekama periodinė priežiūra, kaip numatyta Naudojimosi vadove. Garantija taikoma, jei periodinę priežiūrą atlieka Tiekėjo serviso specialistai.
2.9.2. Be Tiekėjo žinios buvo atlikti įrangos pakeitimai ar modifikacijos.
2.9.3. Baterijos gedimas įvyko dėl eksploatavimo nurodymų nesilaikymo.
2.9.4. Krovimo įrangos gedimas įvyko dėl netinkamo pajungimo prie elektros šaltinio arba dėl Kliento elektros tiekimo sistemų gedimų.
2.9.5. Buvo pakeisti ar neįmanoma nuskaityti darbo valandas fiksuojančių skaitiklių duomenų; jeigu Produktui tokie skaitikliai nepriklauso, jo garantinis laikotarpis skaičiuojamas mėnesiais nuo pirkimo dienos.
2.9.6. Produktas buvo naudotas kitais, nei Naudojimosi vadove nurodytais, tikslais.
2.9.7. Vidaus degimo variklio ir kuro sistemos komponentai buvo sugadinti dėl žemos kuro kokybės.
2.10. Garantija neapima išlaidų:
2.10.1. Periodinei priežiūrai, alyvai, tepalams, filtrams, uždegimo žvakėms ir kitiems periodinės priežiūros elementams.
2.10.2. Greitai nusidėvinčioms detalėms (pvz., padangos, diržai, stabdžių kaladės, valytuvai, lemputės, degikliai ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra gamybinio broko.
2.10.3. Produkto transportavimui iki dirbtuvių ir atgal ir kitos išlaidos dėl techninių gedimų.
2.10.4. Korozijai, jei dirbama drėgnoje ar netinkamoje aplinkoje.
2.10.5. Gedimams dėl susidūrimo ar kitų operatoriaus veiksmų.
2.10.6. Mechaniškai, chemiškai ar kitaip sugadintoms dalims.
2.11. Garantija netaikoma, jei Klientas perleido Produktą tretiems asmenims. 
2.12. Garantija netaikoma, jei Klientas teikia krautuvų aptarnavimo paslaugas arba įrangos mažmeninės prekybos, nuomos ar aptarnavimo komercinę veiklą.

G) Ilgalaikė ir trumpalaikė nuoma

Neapima.

H) Aptarnavimo sutartis

Serviso paslaugų kainoraštis Eur/val.

Darbo dienomis 08:00–18:00                        57.00 €
Darbo dienomis 18:00–22:00                        85.50 €
Darbo dienomis 22:00–08:00                       100.00 €
Išeiginėmis ir valstybinių švenčių dienomis  100.00 €

Visos kainos nurodytos be PVM

I) Užsakymo parengimo laikas ir Force Majeure

1. Informacija apie užsakymo parengimo laiką, pristatymo datą ir laiką yra tik apytikslė. Vertinama, kad yra laikomasi užsakymo parengimo termino, jei per užsakymo parengimo laiką siunta buvo išgabenta iš gamyklos ar vietinio sandėlio. Mūsų pristatymo įsipareigojimo vykdymas priklauso nuo tinkamo, savalaikio ir sutarties sąlygų nepažeidžiančio medžiagų ir prekių pristatymo iš mūsų tiekėjų.
Pasiliekame teisę sulaikyti pristatymą, nutraukti užsakymo patvirtinimą ar sumažinti pristatomų Produktų kiekį, jei tai įvyksta dėl Force Majeure aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, valdžios veiksmus, karą ar nepaprastąją padėtį šalyje, teroro aktus, protestus, riaušes, civilinius neramumus, gaisrą, sprogimus, potvynius, epidemijas, streikus ir kitus darbo ginčus (nepaisant to, ar jie susiję su Kliento darbuotojais), vežėjų vėlavimus ar padėtį, kai tiekėjas adekvačiai negali rasti tinkamų medžiagų.

J) Atsakomybės apribojimas

Tiekėjas nei garantiniu, nei civilinės teisės pagrindu nėra atsakingas už Kliento ar trečiųjų asmenų pelno, naudos, produkcijos, sutarčių, grąžos ar tikėtinų pajamų netekimą, veiklos išlaidų padidėjimą, finansinius ar ekonominius praradimus ar bet kokios rūšies tiesioginius ar netiesioginius nuostolius (neatsako už Sąlygų ar teisės aktų reikalavimų pažeidimą, įskaitant dėl nerūpestingumo).
Pagal šias Sąlygas Tiekėjo atsakomybės piniginė išraiška negali viršyti 1 000 (vieno tūkstančio) EUR ar sutarties kainos, priklausomai, kuri suma yra didesnė.

Išvalyti viską