Sustainability report 2023

We have aligned the structure of our 2023 reporting on sustainability to the new ESRS framework ahead of the EU requirements being phased in and set our new 10-year targets. To read more about our latest achievements and challenges:

2023 Sustainability report

Kopā mēs veidojam ilgtspējīgu pasauli

Mēs vēlamies piedalīties globālās klimata krīzes un citu ilgtspējas problēmu risinājumos. Kopš 2010. gada mēs sadarbojamies ar klientiem, piegādātājiem un pilsonisko sabiedrību, izmantojot EU OSHA un EcoVadis tīklus, lai kopīgi paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku. Mūsu 2021. gada ilgtspējas ziņojumā ir apkopoti pirmās desmitgades svarīgākie notikumi un gūtā pieredze, strādājot ar ilgtspējas mērķiem mūsu uzņēmumā.
Nodzēst visu