Mūsu 10 gadu darbs ilgtspējas veicināšanai iemācīja, ka mums ir jāvirzās uz priekšu vēl ātrāk, tāpēc mēs pievienojāmies ANO kampaņai par nulles emisijām, lai nākamajā desmitgadē samazinātu emisijas par 55%. Par visu vairāk lasiet mūsu 2021. gada ilgtspējas ziņojumā.

Mūsu 10 gadu darbs ilgtspējas veicināšanai iemācīja, ka mums ir jāvirzās uz priekšu vēl ātrāk, tāpēc mēs pievienojāmies ANO kampaņai par nulles emisijām, lai nākamajā desmitgadē samazinātu emisijas par 55%. Par visu vairāk lasiet mūsu 2021. gada ilgtspējas ziņojumā.

Kopā mēs veidojam ilgtspējīgu pasauli

Mēs vēlamies piedalīties globālās klimata krīzes un citu ilgtspējas problēmu risinājumos. Kopš 2010. gada mēs sadarbojamies ar klientiem, piegādātājiem un pilsonisko sabiedrību, izmantojot EU OSHA un EcoVadis tīklus, lai kopīgi paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku. Mūsu 2021. gada ilgtspējas ziņojumā ir apkopoti pirmās desmitgades svarīgākie notikumi un gūtā pieredze, strādājot ar ilgtspējas mērķiem mūsu uzņēmumā.
Nodzēst visu