Production Mjölby Factory

Jau pirms laika Toyota Material Handling Europe jaunajā ilgtspējības ziņojumā ievēro ES ESRS sistēmu.

Savā jaunākajā ilgtspējības ziņojumā Toyota Material Handling Europe jau ievēro jaunos Eiropas Ilgtspējības Pārskatu Standartus (ESRS sistēma), lai gan šī pieeja vēl nav obligāta. Šādi rīkojoties, uzņēmums paaugstina standartus, pieņemot pārmaiņas.

Savā sestajā ilgtspējības ziņojumā Toyota Material Handling Europe saskaņoja savu pārskatu sniegšanas procesu ar ESRS jau krietni pirms laika. Šī pieeja ļauj uzņēmumam laikus identificēt nepilnības savā ilgtspējas komunikācijā, atklāt pašlaik pieejamo informāciju un sagatavoties jaunajiem standartiem, kas stāsies spēkā 2026. gadā. ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) galvenā daļa, jeb ESRS sistēma,  ir gaidāms ES atbilstības un informācijas atklāšanas prasību kopums lieliem uzņēmumiem.

“Mēs esam apņēmušies būt pārskatāmi pret mūsu ieinteresētajām pusēm par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, lai kļūtu par ilgtspējīgāku uzņēmumu. Mūsu mērķis ir būt publiski atbildīgiem par savām saistībām virzībā uz progresu, izmantojot mūsu ilgtspējības ziņojumus,” saka Ernesto Domínguez, Toyota Material Handling Europe prezidents un izpilddirektors.

Vairāk nekā desmit gadus Toyota Material Handling Europe ir bijis ilgtspējības līderis materiālu apstrādes nozarē. Saskaņojot savu 2023. gada Ilgtspējas pārskata struktūru ar ESRS pirms pakāpeniskas ES prasību ieviešanas, un nosakot jaunus mērķus, kas saistīti ar katru no standartiem, uzņēmums izaicina sevi turpināt būt vadībā, fokusējoties ne tikai uz savu darbību, bet arī par attiecībām ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Citi ziņojuma svarīgākie aspekti ir uzņēmuma emisiju mērķu iesniegšana Zinātnes mērķu iniciatīvai (SBTi), jauna DE&I (Daudzveidība, Vienlīdzība un Iekļaušana) apņemšanās nodrošināt iekļaujošu darba vietu un ESG komitejas (Vide, Sabiedrība, Pārvaldības) izveide, lai uzlabotu uzņēmuma ilgtspējības stratēģiju un ESG lēmumu pieņemšanu.

“Katrs ilgtspējības izaicinājums pēc būtības ir starpfunkcionāls. Tāpēc, apvienojot direktoru komandu no katras uzņēmējdarbības funkcijas, mēs varam risināt pilnu ilgtspējības jautājumu klāstu, piemēram, klimata pārmaiņas, daudzveidību, veselību un drošību. ESG komiteja ļaus mums atbalstīt mūsu vadību un iegūt impulsu pārejai uz ilgtspējīgāku biznesu,” saka Tom Schalenbourg, Toyota Material Handling Europe ilgtspējīgas attīstības direktors.

Toyota Material Handling Europe 2023. gada ilgtspējības ziņojumam varat piekļūt šeit >>

Stratēģiskā mārketinga vadītājs

Lieselotte Everarts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Nodzēst visu