Solar panels installed at Toyota Material Handling Manufacturing Italy (Bologna factory) saving 370 tonnes of CO2 per year

Toyota Material Handling Europe siekia nulinės ateities su 100 % atsinaujinančia elektros energija

Artėjant Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai Toyota Material Handling Europe patvirtino, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. savo veikloje Europoje naudos 100 proc. atsinaujinančią elektros energiją. Šis perėjimas apima visus organizacijos padalinius Europoje ir yra reikšminga pažanga siekiant ambicingų tvarumo tikslų. Pats savaime jis užtikrina 15 proc. reikiamos pažangos siekiant 2030 m. tikslo, t. y. grynojo nulinio veiklos išmetamųjų teršalų kiekio.

Bendrovė Toyota Material Handling Europe paskelbė, kad visos jos įmonės visoje Europoje dabar 100 % elektros energijos gauna iš atsinaujinančių šaltinių ir neišskiria jokio susijusio CO2 kiekio.

Šis perėjimas baigtas 2021 m. balandžio 1 d., tačiau tai yra nuolatinių pastangų nuo 2018 m. rezultatas, nes nuo to laiko Toyota Material Handling Europe nuolat didino elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių, dalį. Jis apima visus padalinius ir vietoves: penkias gamyklas, 21 nacionalinę pardavimo įmonę, tris pagrindines būstines Švedijoje ir keletą sandėlių.

Tai yra didžiausią poveikį turintis projektas, kurį Toyota Material Handling Europe iki šiol įgyvendino siekdama nulinės taršos. Kai 2012 m. ji pradėjo stebėti tvarumo duomenis, apskaičiavo, kad iš elektros energijos išmetamas CO2 kiekis sudarė 15 proc. viso išmetamo kiekio.

"Perėjimas prie 100 proc. atsinaujinančios elektros energijos yra svarbus etapas mūsų tvarumo kelyje", - sakė Toyota Material Handling Europe prezidentas ir generalinis direktorius Ernesto Domínguez, kalbėdamas prieš birželio 5 d. minimą Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. "Ne tik nustatome tikslus ateičiai, bet taip pat svarbu, kad aplinkosaugos veiksmų imtumėmės jau dabar. Perėjimas prie atsinaujinančios elektros energijos - tai konkretus pasiekimas, kuris duoda apčiuopiamų rezultatų ir padeda užtikrinti mūsų, kaip partnerio, kurį renkasi klientai, siekiantys nulinės taršos, statusą."

Kaip pavyko pereiti prie naujos sistemos?

Atsinaujinančioji elektros energija sertifikuojama išduodant ir įsigyjant kilmės garantijas (GO), pagal kurias nustatomi iš tvarių šaltinių pagamintos energijos vienetai. Kiekvienai GO suteikiamas unikalus numeris, kuris panaikinamas centriniame registre, kai nuperkamas ir sunaudojamas atitinkamas elektros energijos kiekis - taip išvengiama dvigubos GO apskaitos ir užtikrinama, kad kiekviena GO realiai prisideda prie atsinaujinančiosios energijos rinkos.

Toyota Material Handling Europe 100 % atsinaujinančios elektros energijos naudojimą skirsto į tris kategorijas:

  • 95 % gaunama bendradarbiaujant su vietos elektros energijos tiekėjais pagal atsinaujinančios elektros energijos sutartis. Tiekėjai pateikia įrodymus, kad jie panaikina GO, atitinkančius nupirktos elektros energijos kiekį.
  • Toyota Material Handling Europe pirks ir atšauks GO per atskirus nuo elektros energijos tiekėjų tarpininkus, kad būtų atsižvelgta į likusius 4 % ten, kur vietinių sprendimų nėra.
  • Paskutinį 1 proc. elektros energijos gamina įvairiuose Europos objektuose įrengtos saulės baterijos.

Tvarumo principai praktikoje

Tvarumas yra Toyota Material Handling Europe korporatyvinės kultūros ir prioritetų pagrindas. Perėjimas prie atsinaujinančios elektros energijos yra vienas iš daugiau kaip 200 projektų, į kuriuos šiuo metu investuojama siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų teršalų kiekį. Kartu šie projektai leido visai Europos organizacijai nuo 2012 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 29 proc. Energetikos programa leido 10 proc. sumažinti išlaidas energijai, taip prisidedant prie aplinkosauginio ir finansinio tvarumo.

Kiti svarbūs veiksniai - įmonės programa, pagal kurią iki 2025 m. visuose padaliniuose siekiama gauti ISO 50001 sertifikatą, ir pirmosios šiame sektoriuje nulinės emisijos gamyklos įkūrimas, kuris buvo baigtas 2020 m., dešimtmečiu anksčiau nei planuota. Įmonė Mjölbyje, Švedijoje, maitinama atsinaujinančiąja elektra, centralizuotu šildymu ir skystomis biodujomis, todėl tiek vietoje vykdomos veiklos, tiek iš tiekėjų gaunamos energijos atžvilgiu joje nėra anglies dioksido. Tai pasiekus, ji tapo pavyzdžiu naujų, į ateitį orientuotų gamybos sistemų, kuriose tvarumas ir komercinis augimas yra vienas ir tas pats.

Kiti svarbiausi Toyota Material Handling Europe tvarumo kelio etapai - baigti sertifikuoti visų padalinių energijos vadybos sistemas ir glaudžiai bendradarbiauti su klientais bei tiekėjais, kad vieni kitiems padėtų mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir kurti nulines tiekimo grandines. Raginame visus savo verslo partnerius prisijungti prie Toyota Material Handling Europe ir pereiti prie 100 % atsinaujinančios elektros energijos.

Nuotrauka: Toyota Material Handling Manufacturing Italy (Bolonijos gamykloje) įrengtos saulės baterijos, leidžiančios sutaupyti 370 tonų CO2 per metus.

Jums reikia daugiau informacijos?

Jei turite klausimų dėl šio pranešimo spaudai, susisiekite su mumis.

Išvalyti viską