Mūsų įtaka aplinkai

Toyota Material Handling Europe deda daug pastangų, kad sumažintų savo poveikį aplinkai. Dedame daug pastangų, kad sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą visoje tiekimo grandinėje, suderindami savo klimato kaitos švelninimo tikslus su Europos standartais ir dar daugiau. Mūsų tikslas - ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti, kad pasaulio mastu išmetamų teršalų kiekis būtų lygus nuliui. Mūsų nulinio grynojo išmetamųjų teršalų kiekio programa reikalauja koordinuotų veiksmų visoje vertės grandinėje, tiek priešakinėse, tiek tolesnėse grandyse. Didindami veiklos efektyvumą ir vis labiau teikdami pirmenybę gaminių remontui, pakartotiniam naudojimui, atnaujinimui ir perdirbimui, palaipsniui siekiame žiedinio verslo modelio.
Išvalyti viską