Mūsų požiūris į valdymą

Labai svarbu užtikrinti tinkamą politiką, procesus ir etišką verslo kultūrą. Siekiame veikti atvirai ir skaidriai bei kelti savo standartus. Mūsų valdymo strategijoje apibrėžta tvirta organizacinė struktūra, verslo elgesio politika ir praktikos gairės. Puoselėjame ir skatiname įmonės kultūrą, kuri skatina visų darbuotojų sveikatą, saugą ir gerovę. Vykdomoji vadovybė ir priežiūros organai siekia apsaugoti sąžiningą verslo praktiką, susijusią su rizika, atitiktimi, kyšininkavimu ir korupcija.
Išvalyti viską